Salderen en terugleveren

- Salderingsregeling wordt pas afgebouwd vanaf 2025 (tot 2031)

- Waarom blijven zonnepanelen aantrekkelijk?


Zonnepanelen nog steeds aantrekkelijk bij afbouw salderingsregeling

Paul Borrias- Eigenaar van StroomVanDeZon legt uit hoe weinig invloed de afbouw van de salderingsregeling heeft op de financiële voordelen van zonnepanelen.

Je wekt met zonnepanelen zelf stroom op. Een deel van deze zonnestroom verbruik je zelf. De rest lever je terug aan het elektriciteitsnet. Maar als de zon niet schijnt, heb je ook stroom nodig. Deze stroom levert jouw energieleverancier. De stroom die je afneemt bij jouw energieleverancier wordt weggestreept tegen de stroom die je terug levert, ook wel salderen genoemd.

In de salderingswet staat dat je dezelfde prijs voor je terug geleverde stroom krijgt als die je betaalt voor een kWh die je afneemt van je energieleverancier.

Let op: als je meer stroom terug levert dan je afneemt van jouw energieleverancier geldt voor dat meerdere deel een lagere terug leververgoeding. Dit is je salderingsgrens. Voor het overschot aan terug geleverde stroom krijg je een lager bedrag per kWh. Het is daarom belangrijk dat je goed kijkt naar je huidige en toekomstige verbruik en jouw capaciteit aan zonnestroom zoveel als mogelijk afstemt op jouw daadwerkelijke verbruik zodat je niet (veel) meer opwekt dan je verbruikt. Over dat meerdere krijg je nl. de veel lagere terugleververgoeding. Een goede adviseur zal je dus nooit een te groot systeem verkopen omdat dit financieel meestal niet gunstig uitpakt.

Wij houden zoveel mogelijk rekening met veranderende salderingsregeling

Door de capaciteit van uw nieuwe zonnepanelen systeem zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw jaarverbruik (of iets daaronder)zult u tot de salderingsgrens (uw jaarverbruik) weinig terug leveren aan het net en daardoor minder geraakt worden door de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling.

Ook helpt het om zoveel mogelijk je zogenaamde "zelf-consumptie" te verhogen. Dat wil zeggen dat het voordelig is om bv je wasmachine, vaatwasser en bv het opladen van je elektrische auto zoveel als mogelijk te gebruiken als de zon schijnt. Je opgewekte stroom met zonnepanelen gaat dan direct naar je verbruikers zonder dat het de meter passeert of terug geleverd wordt.

In Nederland is het percentage zelf gebruik (zelfconsumtie) ongeveer 30 %. Dit betekent dat consumenten 30 % van hun opgewekte stroom door zonnepanelen direct kunnen gebruiken op het moment van opwekking. Dit is dus gratis stroom en je kunt je voorstellen dat het verhogen van dit percentage door meer stroom direct te gebruiken het aantal teruggeleverde kWh-en vermindert.

Dit kun je doen door:

- gebruikers inschakelen als de zon schijnt

- Om te voorkomen dat je teveel stroom nodig hebt en er toch een aanvulling uit het net wordt geleverd is het slim gebruikers na elkaar in te schakelen en niet gelijktijdig.

- je auto vooral op te laden als de zon schijnt

- Tot slot kun je nog een leverancier zoeken met een hogere terug leververgoeding.

Huidige salderingsregeling blijft tot 2025

Reeds in 2017 stond in het regeerakkoord dat de salderingsregeling zou worden afgebouwd. Eerst met ingang van 2021, later met ingang van 2023 en nu met ingang van 2025. Althans, dat was het plan voordat het kabinet viel. We weten inmiddels dat enkele partijen die waarschijnlijk bij de komende verkiezingen in november 2023 veel stemmen gaan trekken tegen de afschaffing van de salderingsregeling zijn. Het is dus afwachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.

Daarnaast is door de val van het kabinet in juli 2023 opnieuw een situatie ontstaan waarbij de afbouw van de salderingsregeling mogelijk "controversieel" wordt verklaart. Dit betekent dat, omdat de eerste kamer voor de val van het kabinet nog akkoord moest gaan, dat de kans bestaat dat de afbouw van de salderingsregeling voor de derde keer wordt uitgesteld. Op 12 september 2023 wordt besloten of de salderingsregeling controversieel wordt verklaard. 

In bovenstaande video wordt uitgelegd wat in ieder geval het meest recente plan voor de afbouw is. Ook zul  je echter ontdekken dat de invloed hiervan beperkt is en dus geen reden is om van zonnepanelen af te zien.

Het meest recente plan is dat na 1 januari 2025  de huidige salderingsregeling wordt afgebouwd. De vergoeding voor de terug geleverde stroom zal elk jaar afnemen. In 2031 zal de huidige subsidieregeling geheel zijn afgebouwd. zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/plan-kabinet-afbouw-salderingsregeling-zonnepanelen

Update 14-9-2023 : Afbouw salderingsregeling niet controversieel verklaard

Op dinsdag 12-9-2023 is in de Tweede kamer besloten de afbouw van de salderingsregeling niet controversieel te verklaren, dit betekent dat de voorgenomen afbouw vanaf 2025 voorlopig doorgaat. Althans.... de wet moet nog goedgekeurd worden in de Eerste kamer en daar lijkt een meerderheid te zijn voor het NIET afbouwen van de salderingsregeling. Later deze maand beslist de Eerste kamer hierover.

Ook is het nog mogelijk dat een nieuw kabinet andere keuzes maakt. het is dus nog allerminst zeker dat de afbouw van de salderingsregeling per 2025 eindelijk gaat beginnen.

zie: 


Zonnepanelen blijven financieel aantrekkelijk

Er wordt verwacht dat door vermeden inkoop van elektriciteit en de terug leververgoeding van de leverancier voldoende zijn om zonnepanelen voor kleinverbruikers rendabel te laten zijn´, aldus Minister Wiebes.

Daarnaast wordt het afnemen van elektriciteit uit het net duurder. Door zonnepanelen te nemen, wekt u zelf stroom op. U hoeft hierdoor minder stoom af te nemen van het net.


De regeling werkt doorgaans als volgt:

1. Energieproductie: De eigenaar van zonnepanelen wekt elektriciteit op met behulp van zonnepanelen op hun dak.

2. Eigen verbruik: De elektriciteit die direct wordt geproduceerd, wordt eerst gebruikt om aan de energiebehoeften van het huishouden of bedrijf te voldoen. Als er op dat moment meer elektriciteit wordt geproduceerd dan nodig is, wordt het overschot op het elektriciteitsnet geplaatst.

3. Terug levering aan het net: Het overschot aan elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Deze elektriciteit wordt aan het net geleverd tegen dezelfde tarieven waartegen de huiseigenaar normaal gesproken elektriciteit van het net zou kopen.

4. Saldering: Aan het einde van een bepaalde meetperiode ( jaarlijks), wordt de totale hoeveelheid elektriciteit die is terug geleverd aan het net afgetrokken van de totale hoeveelheid elektriciteit die van het net is gekocht. Als het saldo positief is (dat wil zeggen, als er meer is terug geleverd dan gekocht), wordt de eigenaar van de zonnepanelen gecrediteerd voor het verschil. Dit kan resulteren in een lagere elektriciteitsrekening of een tegoed voor toekomstig gebruik.

De salderingsregeling moedigt dus huiseigenaren en bedrijven aan om zoveel mogelijk van hun eigen opgewekte zonne-energie te gebruiken voordat ze elektriciteit van het net kopen. Het kan een aanzienlijke financiële stimulans bieden voor de installatie van zonnepanelen

En hoe zit het dan met terug leveren?

Als je met je zonnepanelen meer stroom opwekt dan je zelf nodig hebt zal het "overschot", dat deel wat je niet direct gebruikt als je panelen werken, terug leveren aan het elektriciteitsnet.

Als aan het einde van een jaar (je contractjaar bij jouw energiemaatschappij) blijkt dat je meer hebt terug geleverd dan dat je hebt afgenomen, je overschrijdt dan de salderingsgrens, ontvang je voor dat deel een terugleververgoeding. Tot jouw eigen verbruik mag je de terug geleverde energie wegstrepen tegen je verbruik, dat wordt salderen genoemd.

De terugleververgoeding verschilt per energieleverancier maar is meestal gebaseerd op het kale leveringstarief. Het loont wel om te onderzoeken welke energieleverancier de hoogste terugleververgoeding biedt , zie: https://www.easyswitch.nl/terugleververgoeding/


Hier is hoe het proces van terugleveren van zonnestroom doorgaans werkt:

1. Energieproductie: Zonnepanelen op het dak van een gebouw zetten zonlicht om in elektriciteit.

2. Eigen verbruik: De elektriciteit die direct wordt geproduceerd, wordt eerst gebruikt om aan de behoeften van het gebouw te voldoen. Als er op dat moment meer elektriciteit wordt geproduceerd dan nodig is, gaat het overschot naar het elektriciteitsnet.

3. Terugleveren aan het net: Het overschot aan elektriciteit wordt via een omvormer teruggestuurd naar het elektriciteitsnet. Deze omvormer zorgt ervoor dat de gelijkstroom van de zonnepanelen wordt omgezet in wisselstroom die geschikt is voor het net.

4. Terugleveringsteller: De elektriciteitsmeter registreert zowel de elektriciteit die wordt verbruikt als de elektriciteit die wordt teruggeleverd. Dit stelt het elektriciteitsbedrijf in staat om het verschil bij te houden.


Terugleververgoeding:  alleen voor dat gedeelte wat je meer terug levert dan je eigen verbruik valt onder de terug lever vergoeding. 

Stel eigen verbruik is 3000 kWh/jaar en je zonnepanelen leveren 4.000 kWh/jaar. Tot 3000 kWh kun je dan salderen, de overige  1000 kWh lever je terug en dat is tegen het terug levertarief ( 9-12 cent).


Als je goed geadviseerd bent en je systeem niet veel groter is qua opbrengst dan je eigen verbruik heb je niets te maken met de terug leververgoeding. 99 % van de consumenten hebben niets te maken met de terug lever vergoeding. Dus maak je systeem niet te groot.

Definities:


Salderen

Salderingsgrens

Terugleververgoeding


In augustus 2023 heeft energiebedrijf Van den Bron aangekondigd zonnepanelen houders een tarief te laten betalen voor het terug leveren van zonnestroom. De reden zou zijn dat het terug leveren hen geld kost. Dit is zeer discutabel omdat het niet om kosten gaat maar vermindering van hun winst.....

Anderzijds, het gaat om een paar tientjes per maand terwijl met de huidige stroomprijzen (deze zijn anno september 2023 nog steeds meer dan 2 x zo hoog als voor de energiecrisis) je besparing  zo interessant is dat deze bedragen in het niet vallen... en je hebt natuurlijk ook altijd nog de mogelijkheid naar een andere energieleverancier te gaan (alleen van de Bron heft op dit moment deze kosten).

Bovendien: een van de nieuwe technieken zijn thuisaccu's. Als je een thuisaccu hebt kun je de stroom die je normaal gesproken zou terug leveren opslaan in je accu en later gebruiken (meestal overdag opslaan en s 'avonds gebruiken) en hoef je niets meer terug te leveren.

zie greenguys: https://www.youtube.com/watch?v=K9atwxzG7YA