Salderingsregeling

- Salderingsregeling is verlengd tot 2023

- Waarom blijven zonnepanelen aantrekkelijk?

- Salderingsgrens

U wekt met zonnepanelen zelf stroom op. Een deel van deze zonnestroom verbruikt u zelf. De rest levert u terug aan het elektriciteitsnet. Maar als de zon niet schijnt, heeft u ook stroom nodig. Deze stroom levert uw energieleverancier. De stroom die u afneemt bij uw energieleverancier wordt weggestreept tegen de stroom die u teruglevert, ook wel salderen genoemd.

Met de salderingsregeling krijgt u dezelfde prijs voor uw teruggeleverde stroom als dat u betaalt. Voor u is dit financieel aantrekkelijk, omdat u geen belastingen en transportkosten hoeft af te dragen (uw energieleverancier moet dit wel). U krijgt dus geld toe.

Let op: als u meer stroom teruglevert dan u afneemt van uw energieleverancier. Voor het overschot aan teruggeleverde stroom krijgt u een lager bedrag per kWh. Het is daarom belangrijk dat u goed kijkt naar uw huidige en toekomstige verbruik.


Update: salderingsregeling verlengd tot 2023

Er is op 26 april 2019 opwindend nieuws over de salderingsregeling. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben besloten dat de huidige salderingsregeling wordt verlengd. Dit betekent dat de subsidie die u krijgt voor de teveel opgewekte stroom blijft tot 1 januari 2023. Het investeren in zonnepanelen blijft hierdoor zeer aantrekkelijk. De huidige regeling blijft hierdoor drie jaar langer in stand dan in het Regeerakkoord 2017 werd beschreven.

Na 1 januari 2023 wordt de huidige salderingsregeling voorzichtig afgebouwd. De vergoeding voor de teruggeleverde stroom zal elk jaar afnemen. In 2031 zal de huidige subsidieregeling geheel zijn afgebouwd. Als zonnepanelenbezitter hoeft u hiervoor niks te doen, de afbouw van deze regeling zal vanzelf ingaan.


Zonnepanelen blijven financieel aantrekkelijk

Na 2023 zal de vergoeding van de teruggeleverde zonnestroom in twee delen worden gesplitst:

1. De vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf.

2. De vergoeding van de overheid voor de energiebelasting.

De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepanelenbezitters. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter. (solar magazine, 2019)

'Er wordt verwacht dat door vermeden inkoop van elektriciteit en de terugleververgoeding van de leverancier voldoende zijn om zonnepanelen voor kleinverbruikers rendabel te laten zijn´, aldus Minister Wiebes.

Daarnaast wordt het afnemen van elektriciteit uit het net duurder. Door zonnepanelen te nemen, wekt u zelf stroom op. U hoeft hierdoor minder stoom af te nemen van het net.


Wij houden zoveel mogelijk rekening met veranderende salderingsregeling

Door de capaciteit van uw nieuwe zonnepanelen systeem zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw jaarverbruik (of iets daaronder)zult u tot de salderingsgrens (uw jaarverbruik) weinig terugleveren aan het net en daardoor minder geraakt worden door de geleidelijke afbouw van de sladeringsregeling.


Salderingsgrens

Op uw energierekening staat de hoeveelheid stroom die u heeft afgenomen van uw energieleverancier, vermeld in kWh. Van deze hoeveelheid, wordt de energie die u hebt terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom is het principe van salderen. Terug geleverde energie wordt niet onbeperkt verrekend met uw energieverbruik.