Unieke kWh-garantie

glasharde prestatiegarantie van jouw nieuwe zonnestroomsysteem

"Met de kWh-garantie garanderen wij de prestaties van jouw gehele zonnestroomsysteem na installatie, niet alleen de prestaties van de zonnepanelen onder laboratoriumomstandigheden."


Download hier meer informatie over de kWh garantie of hier voor de website

Autarco biedt de bij Lloyds verzekerde kWh-garantie die uitkeert als het systeem niet de verwachte opbrengsten haalt. Door de kWh garantie hebben Autarco en StroomVanDeZon  een belang bij optimale prestaties van je zonnestroomsysteem. Door 24/7 prestatie-analyse en monitoring wordt elke onder-prestatie of storing direct gesignaleerd en gemeld.

Ken jij een andere fabrikant/ leverancier die dat ook doet?


  • Autarco zal elk falen gelijk opmerken en direct escaleren naar de eindklant (of de aangewezen onderhoudspartij) met een probleemdiagnose. Jij als consument hoeft zelf dus niets aan te tonen gedurende de kWh-garantieperiode (max. 15 jaar).
  • Lloyds of London compenseert elk gemiste kWh mits binnen 30 dagen geacteerd wordt als Autarco gebreken heeft opgemerkt.
  • Autarco is een Nederlands merk met een Nederlandstalige support afdeling: handig als je iets wilt weten of als er iets niet helemaal goed gaat met je systeem.
  • De kWh-garantie blijft van kracht ook bij een eventueel faillissement van Autarco of StroomVanDeZon omdat alle premies vooraf zijn betaald.

Zo werkt de unieke KWh opbrengstgarantie 

In de offerte (en het systeemrapport) wordt aan de hand van de (Helios) ontwerpsoftware van Autarco een verwachte opbrengst berekend. Deze berekening komt tot stand op basis van de zogenaamde "Digital Twin", een digitale representatie van het toekomstig systeem op uw dak, waarbij  allerlei parameters worden meegenomen zoals ligging t.o.v de zon, hellingshoek, hoogte boven NAP, meteorologische data zoals bv. gemiddelde zoninstraling gedurende de afgelopen 5 jaar, invloeden van schaduw veroorzaakt door omliggende gebouwen en/of bomen (op basis van LIDAR hoogtedata), etc.

De software berekent op basis van al deze gegevens en het gekozen zonnestroomsysteem (type panelen, omvormer, connectoren, bekabeling) zo goed mogelijk de te verwachten opbrengst. Deze waarde staat vermeld in de offerte en in het systeemplan. Ondanks dat deze opbrengst zo goed mogelijk wordt ingeschat/berekend is het goed om je te realiseren dat het een verwachting is.

Vervolgens vindt de installatie van het systeem plaats volgens de normen van de fabrikant door een gespecialiseerd zonnestroom-montage bedrijf, zij voldoen aan de daarvoor geldende normen en certificaten (VCA en NEN1010) én de additionele eisen van Autarco om het systeem conform de uitgangspunten van het systeemplan te installeren.

Soms komt het voor dat de situatie ter plaatse anders is dan is gemodelleerd in de software (bv extra dakraam, afvoerpijpje, of te weinig ruimte voor het plaatsen van een enkel paneel) in overleg met de bewoner wordt dan afgeweken van het oorspronkelijke legplan hetgeen dan natuurlijk ook een wijziging van de Digital Twin en verwachte opbrengst kan betekenen.

Direct na de installatie vindt de registratie (en het instellen van de monitoring) bij Autarco plaats. D.m.v. foto's van de installatie, etc. toetst Autarco of de installatie is conform de geregistreerde Digital Twin.

Na de installatie doet Autarco gedurende ongeveer een maand technische due diligence om te toetsen of de werkelijke installatie overeenkomt met de gemodelleerde. Eventueel worden achteraf correcties uitgevoerd aan de installatie om de gemodelleerde situatie te bereiken. Voldoet alles aan de eisen dan krijgt de Stichting KWh-garantie opdracht het kWh-garantie certificaat af te geven aan de bewoner. zie ook deze link over de kWh-garantie

Tot zover het proces dat ook in de leaflet kWh-garantie beschreven staat.

De gegarandeerde opbrengst is 90 % van de verwachte opbrengst. Hierin is dus al een bepaalde zekerheid ingebouwd. Onderdeel van de kWh-garantie is het door Autarco uitgevoerde Asset management waarbij je installatie 24/7 wordt bewaakt en gemonitord.

Wat we zien is dat systemen waarop geen kWh garantie is afgegeven (en dus die assets niet actief bewaken) een grote kans hebben tot onderprestatie. Het is juist door alle inkomende berichten te vergelijken met de Digital Twin in Helios dat we onderprestatie beperken door er direct op te acteren en escaleren.

Je mag ervan uit gaan dat de genoemde waarden in het systeemrapport (bij benadering) ook de waarden zijn waarop de uiteindelijke kWh-garantie wordt afgegeven.

Vergelijking garanties

Faillisement van het merk
Opbrengstverlies door defect producT
Opbrengstverlies door minder zonuren
Opbrengstverlies door installatiefouten
Product reparatie/vervanging na defect
Paneel reparatie/vervanging met STC
Arbeidskosten a.g.v. product defect *
Verlies door externe schade, diefstal, etc. **

Autarco's KWh-Garantie

Product Garantie

Vermogens Garantie

10 meest gestelde vragen over de unieke kWh-garantie

                                   

KWh garantie

Wat dekt de kWh garantie precies?

De kWh-garantie verzekert je tegen onderpresteren door defecten aan het product, fouten bij installatie of lage zonne-instraling.

Wat is de termijn van een kWh-garantie?

Een kWh-garantie verzekert de prestaties van een StroomVanDeZon zonnestroomsystem voor een periode van vijf jaar en wordt afgegeven in een kWh-garantiecertificaat. Je kunt drie opeenvolgende kWh-garanties krijgen, zodat jouw investering tot 15 jaar verzekerd is.

Wanneer word ik gecompenseerd?

Aan het einde van elk 5-jaarlijkse termijn vergelijken we de gegarandeerde waarde op het certificaat met de daadwerkelijke prestaties van het StroomVanDeZon systeem, zoals die gemeten is door de omvormer of MID-goedgekeurde meter. In het geval van onderprestatie krijg je het compensatietarief per gemiste kilowattuur.

Hoe word ik gecompenseerd?

In cash. Dus zijn je business case en bottom line beschermd!

Kan ik mijn eigen kWh compensatietarief kiezen?

Ja. Het compensatietarief is flexibel om tegemoet te komen aan de economische realiteit en kan worden ingesteld op 5, 10, 15 of 20 eurocent/kWh.

Wat zijn mijn verplichtingen als verzekerde?

De voorwaarden zijn heel eenvoudig. De belangrijkste verplichtingen voor jou als begunstigde van een kWh-garantie zijn:

1. Er voor zorgen dat je omvormer kan verbinden met je lokale internet, zodat deze zijn status en prestaties kan communiceren naar onze servers.
2. De instructies voor reinigen uitvoeren en anderszins onderhoud plegen op het zonnestroomsysteem.
3. Toegang verlenen tot het zonnestroomsysteem voor inspectie, onderhoud of aanpassingen, indien dat wordt gevraagd.

Wanneer worden mijn KWh-garanties afgegeven?

Na de installatie registreert StroomVanDeZon jouw systeem. Er wordt een grondige technische due diligence uitgevoerd om te controleren of de installatie correct is gedaan en het systeem presteert zoals was verwacht. Als de registratie is geverifieerd, worden de gevraagde kWh-garanties afgegeven.

Wie geeft de KWh-garantie uit?

De kWh-garanties worden afgegeven door de onafhankelijke Stichting kWh Guarantee Fund. Deze stichting, met een onafhankelijk bestuur, bestaande uit experts in de industrie zorgt er voor dat elke kWh-garantie te alle tijden wordt gehonoreerd.

Hoe zijn de kWh garanties verzekerd?

De stichting neemt opeenvolgende verzekeringspolissen af, elk met een prepaid risicolimiet. Voor elke uitgegeven kWh-garantie, wordt de gegarandeerde waarde van het risicolimiet afgetrokken. Als het gehele risicolimiet van een polis is gealloceerd, wordt een nieuwe verzekeringspolis opgesteld en geeft Lloyd’s of London een bevestiging af, waarin staat welke kWh-garanties zijn opgevoerd op een ingevulde polis.

Hoe wordt de verzekeringspremie betaald?

StroomVanDeZon maakt voor elk systeem dat de grondige technische inspectie en verificatie doorstaat fondsen over naar de stichting. De stichting gebruikt die fondsen om de verzekeringspremies te betalen in haar rol als polishouder en begunstigde van de Lloyd’s of London verzekering. Alle premies zijn prepaid, zodat er nooit kWh-garanties worden afgegeven zonder een geldig risicolimiet in een polis.

Hoe is verzekerd dat elke garantie zal worden gehonoreerd?

Elke kWh-garantie wordt afgegeven vanuit de onafhankelijke stichting en wordt gedekt door een polis van Lloyd’s of London voor de volledige periode en alle verzekeringspremies zijn prepaid. De dekking is daarom niet afhankelijk van jaarlijkse premiebetalingen en ook niet van de status van StroomVanDeZon in de tijd.