Hoe werkt een omvormer?

- Doel van een omvormer

- Maximum Power Point Tracker

- Wat is de juiste omvormer?

- Optimizers

In een zonnestroomsysteem dat bestaat uit zonnepanelen, een omvormer een onderconstructie , connectoren en bekabeling, speelt de omvormer een hele belangrijke rol. Eigenlijk zit de intelligentie van uw systeem ingebouwd in de omvormer, belangrijk naast de hoofdtaak van de omvormer op gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom. Dit maakt de omvormer misschien wel het belangrijkste onderdeel van uw zonnestroomsysteem.


Het doel van de omvormer

Uw zonnepanelen wekken elektrische stroom op. Dit is de zogenaamde gelijkstroom die zonnepanelen opwekken. Onze elektrische apparaten in huis werken echter niet op gelijkstroom maar op wisselstroom.. Wisselstroom neemt u ook af van het net via uw energiebedrijf. De taak van de omvormer is het omzetten van de gelijkstroom uit de zonnepanelen in wisselstroom, zodat u het kunt gebruiken. Het doel van de omvormer daarbij is dat de zonnepanelen op de maximaal efficiënte spanning werken. Ook wel

Met Maximum Power Point (MPP) Tracking, een software die is  ingebouwd in de omvormer, zoekt de omvormer steeds naar de optimale opbrengst van de panelen.


Maximum Power Point 


Maximum Power Point van een zonnepaneel

Ieder zonnepaneel heeft een eigen specifieke I (stroom) V (spanning) curve en levert maximaal vermogen bij een specifieke stroomsterke en spanning. Het punt waarbij het maximale vermogen wordt bereikt wordt MPP (Maximum Power Point) genoemd.

Een MPP-tracker is een ingang op de omvormer met speciale software voor het optimaliseren van de opbrengst.

Is er op een andere manier een hoger Maximum Power Point te bereiken? Dan schakelt de omvormer naar dat punt en wordt de opbrengst in dat punt bepaald. Zo wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk verlies van rendement optreedt.

Grotere installaties (vanaf ca. 12 zonnepanelen) krijgen vaak een bijbehorende omvormer met twee of meer MPP-trackers.  Zo kunnen de zonnepanelen in twee of meer strings (serie van zonnepanelen achter elkaar) ingedeeld worden wat handig kan zijn als op een (deel) van de zonnepanelen bijvoorbeeld schaduw valt, zo beïnvloedt de ene string (waar schaduw op valt) niet de string waar geen schaduw op valt hetgeen gunstig is voor de opbrengst. Ook wanneer er meerdere typen panelen gebruikt worden of de ligging (oriëntatie) van de panelen verschilt is een separate string indeling aan aansluiting op een andere MPPT aan te bevelen.


null


De juiste omvormer kiezen


Bij het kiezen van de omvormer voor uw zonnestroomsysteem houden we rekening met het volgende:

  • Het totale vermogen van alle zonnepanelen
  • De oriëntaties van de zonnepanelen (hoe liggen ze t.o.v,. de zon en wat is hun helling)
  • Is er schaduw op een deel van de zonnepanelen gedurende de dag?


Het is logisch dat een groter aantal zonnepanelen meer vermogen leveren en dat dan ook de omvormer groter/zwaarder moet zijn. Onze software berekent automatisch welke omvormer past bij welk aantal zonnepanelen van een bepaald aantal Wp.

De theoretische opbrengst van zonnepanelen wordt bepaald onder de zogenaamde Standaard Test Condities (STC). Door dit te doen en zonnepanelen dus altijd onder dezelfde condities te testen worden de opbrengsten van de verschillende merken en type panelen vergelijkbaar (appels met appels vergelijken). Echter deze STC zijn in Nederland meestal niet haalbaar waardoor de panelen zelden of nooit het maximale vermogen opwekken. Zou je dus rekenen met deze maximale opbrengsten dan heb je mogelijk een te grote/zwaardere (en vaak duurdere) omvormer nodig die eigenlijk in de praktijk te groot is voor de werkelijke opbrengst die je uit je systeem haalt en dit is nadelig voor de opbrengst van je systeem.


In de praktijk is het beter om te "overdimensioneren", dit wil zeggen dat  er meer panelen op de omvormer worden aangesloten dan volgend de STC zou kunnen (omdat ze immers in Nederland minder opleveren) zo werken de omvormers een stuk efficiënter en leveren meer bruikbare KWh 's af.


Optimizers

Wanneer er sprake is van schaduwwerking of verschillende oriëntaties, wekken niet alle zonnepanelen dezelfde hoeveelheid energie op. Wanneer één paneel minder opwekt heeft het hele systeem hier last van. Een oplossing hiervoor is het gebruik van optimizers. Optimizers zijn slimme kastjes die onder het zonnepaneel worden bevestigd. De optimizer zorgt ervoor dat de energie-opbrengst van elk paneel maximaal is en afzonderlijk gemeten wordt.