Omvormer dimensioneren

- Wat is dimensioneren?

- Belangrijke punten

Dimensioneren is het afstemmen van de capaciteit van de zonnepanelen op de omvormer. Hoe beter dit gebeurt hoe hoger het rendement (lees het aantal kWh) wat uw zonnestroomsysteem opwekt.


Bij het dimensioneren van de omvormer zijn daarom de volgende punten van belang:

1. Kies een nieuwe generatie omvormer, deze heeft een hoog bereik. Dit betekent dat de omvormer bij een lage zon-instraling al veel van dit zonlicht (>95%) om zet in bruikbare wisselstroom. Daarnaast zet deze omvormer ook op extreem zonnige dagen, wanneer de zon hoog aan de hemel staat, alle zonne-energie om stroom.

2. Let daarbij op dat de omvormer beschikt over slimme software (met Maximum Power point Tracking (MPPT)). Deze omvormer past zich snel aan. Wanneer het weer omslaat is dit geen moeite voor de omvormer. Zo haalt u altijd een goed rendement.


null

Bij het kiezen van de omvormer voor uw zonnestroomsysteem houden we rekening met het volgende:

  • Het totale vermogen van alle zonnepanelen
  • De oriëntaties van de zonnepanelen (hoe liggen ze t.o.v,. de zon en wat is hun helling)
  • Is er schaduw op een deel van de zonnepanelen gedurende de dag?


Het is logisch dat een groter aantal zonnepanelen meer vermogen leveren en dat dan ook de omvormer groter/zwaarder moet zijn. Onze software berekent automatisch welke omvormer past bij welk aantal zonnepanelen van een bepaald aantal Wp.

De theoretische opbrengst van zonnepanelen wordt bepaald onder de zogenaamde Standaard Test Condities (STC). Door dit te doen en zonnepanelen dus altijd onder dezelfde condities te testen worden de opbrengsten van de verschillende merken en type panelen vergelijkbaar (appels met appels vergelijken). Echter deze STC zijn in Nederland meestal niet haalbaar waardoor de panelen zelden of nooit het maximale vermogen opwekken. Zou je dus rekenen met deze maximale opbrengsten dan heb je mogelijk een te grote/zwaardere (en vaak duurdere) omvormer nodig die eigenlijk in de praktijk te groot is voor de werkelijke opbrengst die je uit je systeem haalt en dit is nadelig voor de opbrengst van je systeem.


In de praktijk is het beter om te "overdimensioneren", dit wil zeggen dat  er meer panelen op de omvormer worden aangesloten dan volgend de STC zou kunnen (omdat ze immers in Nederland minder opleveren) zo werken de omvormers een stuk efficiënter en leveren meer bruikbare KWh 's af.