Omvormers voor zonnepanelen

- Van gelijkstroom naar wisselstroom

- Goede match tussen panelen en omvormer is opbrengst verhogend

- Moderne omvormers geven nauwelijks geluid

Zonnepanelen op uw dak wekken gelijkstroom op (DC= Direct Current). In woningen en kantoren gebruiken we allemaal wisselstroom (AC= Alternating Current). Om de stroom van zonnepanelen te kunnen gebruiken in ons huis moet deze dus omgezet of "omgevormd" worden naar wisselstroom, hiervoor heb je een omvormer nodig


Hoe werkt de omvormer?


De belangrijkste functie van de omvormer is dus om ervoor te zorgen dat de stroom die van de zonnepanelen komt wordt omgevormd naar bruikbare 230 Volt wisselstroom zoals we die in onze huizen gebruiken. De omvormer wordt "gevoed" met gelijkstroom via de DC kabels die van de zonnepanelen komen- vervolgens zet de omvormer deze stroom om naar wisselstroom- de wisselstroom wordt via de AC bekabeling van de omvormer naar de meterkast gebracht waar deze óf gebruikt wordt voor eigen gebruik óf teruggeleverd wordt aan het elektriciteitsnet.

Dit is de hoofdfunctie van de omvormer maar daarnaast doet de omvormer nog het een en ander:

- De omvormer regelt ook dat de zonnepanelen zoveel mogelijk stroom opwekken, dit heet MPP-tracking (Maximum Power Point). Elk zonnepaneel heeft afhankelijk van allerlei omstandigheden en zijn specificaties onder wisselende omstandigheden zijn maximale power point, de omvormer zoekt dit maximale power point zodat het paneel zoveel mogelijk vermogen oplevert.

 -De omvormer regelt en bewaakt het afdragen van de geproduceerde stroom aan het openbare net.

- hij bewaakt en stuurt de installatie, schakelt deze in geval van nood uit.

- en registreert daarnaast nog alle opbrengstgegevens, stroomsterkten, spanningen, etc. in je zonnestroomsysteem die via Internet naar de monitoringserver worden gestuurd en die jij vervolgens met een app of via je PC kunt uitlezen.


String-omvormer of parallel?

Welke soort en type omvormer het meest geschikt is voor uw zonnepanelensysteem is afhankelijk van het vermogen van uw zonnepaneleninstallatie en of er wel of geen schaduw valt op ( een deel van) de zonnepanelen

Er zijn eigenlijk twee typen omvormers :

1. string-omvormers (panelen staan in serie) en

2. parallel geschakelde omvormer (met power-optimizers)

Daarnaast zijn er verschillende merken en typen. 


Vermogen van de omvormer kiezen dimensioneren

Welk vermogen een omvormer moet hebben wordt bepaald aan de hand van het verwachte vermogen van de zonnepanelen. Om het beste rendement uit de zonnepanelen te halen, is van belang dat de capaciteit van de omvormer is afgestemd op het vermogen van de zonnepanelen. Het instellen van het vermogen van de omvormer wordt ook wel dimensioneren genoemd.


Levensduur van de omvormer

De levensduur van een omvormer is gemiddeld ca. 10 jaar (vaak uitbreidbaar via de extended garantie). De levensduur van de zonnepanelen is 25 jaar, dit betekent dat je na ca. 10 jaar te maken krijgt met een vervanging van de omvormer. De omstandigheden zoals bv. temperatuur, ventilatie kunnen de levensduur van de omvormer verlengen, daarom is het van belang goed na te denken over de plaats van de omvormer.