De PID test (check)

PID staat voor Potential Induced Degradion, wat vrij vertaald 'mogelijke interne afbraak' betekent. De meeste zonnepanelen zien er vanaf de buitenkant kwalitatief goed uit. Toch kunnen er intern slechte cellen tussen zitten, die op lange termijn zorgen voor opbrengstproblemen. Met de PID-test kunnen deze interne fouten opgespoord worden.


Hoe werkt een PID-test?

Tijdens een PID-test worden de zonnepanelen één week lang onder een hoge negatieve spanning gezet. Door deze hoge spanningen worden extreme situaties nagebootst (situaties die nergens in de wereld voorkomen). De zonnepanelen moeten na deze test nog minimaal 95% van de werking hebben. Deze extreme omstandigheden staan gelijk aan tientallen jaren gebruik.


De PID-test voorkomt problemen

Tijdens de PID-test wordt gekeken naar mogelijk elektrisch verlies. Een veelvoorkomend probleem is dat de soldeerverbinding van de zonnecellen niet goed is uitgevoerd. Een gevolg hiervan is dat een zonnepaneel kan uitvallen, terwijl het systeem gewoon doorwerkt. In het ergste geval is het zelfs mogelijk dat uw hele systeem stopt met werken. Het is daarom essentieel dat de aansluitingen alle weeromstandigheden kunnen doorstaan en dat er geen vocht bij de elektriciteitsdraden kan komen. Deze kwetsbare punten worden getest tijdens de PID-test. De PID-test is een essentiële controle die elk zonnepaneel met een TÜV keurmerk ondergaat.