Power Optimizers

- Wat is het?

- Wanneer moet je optimizers gebruiken

- Power Optimizers gebruiken is beter

- Advies

Leveren één of meer panelen tijdelijk (door schaduw of vervuiling bv) minder vermogen dan doen de andere panelen het nog wel gewoon optimaal. Dat is de kracht van de Power Optimizer. Ligt een deel van uw zonnepanelen-systeem in de schaduw? Of is de instralingshoek van de panelen verschillend? Dan is het slim om gebruik te maken van Power Optimizers. Power Optimizers zorgen ervoor dat de opbrengst van elk afzonderlijk paneel altijd maximaal is. 


Wat is een optimizer?

Een optimizer is een kastje dat achter elk paneel wordt gemonteerd en ervoor zorgt dat elk paneel maximaal presteert afhankelijk van de omstandigheden én ervoor zorgt dat minder presterende panelen geen invloed hebben op ander panelen. Met een poweroptimizer presteert elk paneel maximaal onder de gegeven omstandigheden. Eigenlijk is de MPP tracking functionaliteit uit de omvormer gehaald en in de optimizer ondergebracht. De optimizers worden eenvoudig aangesloten op de standaard bekabeling van de zonnepanelen. Vervolgens worden ze aangesloten op de centrale omvormer. De centrale omvormer zet alle opgewekte gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom.


Zonnepanelen parallel schakelen d.m.v. optimizers is eigenlijk het tegenovergestelde van een serieel geschakeld systeem. Een systeem met optimizers is ideaal wanneer één of enkele panelen structureel minder presteren dan de overige panelen in het systeem. Dit kan komen door bijvoorbeeld schaduwwerking of het gebruik van verschillende hellingshoeken. Met optimizers wordt in elk paneel afzonderlijk de gelijkspanning naar de omvormer geleverd, die het vervolgens omzet in wisselstroom. Het grote voordeel hiervan is dat de opbrengst van één paneel, geen invloed heeft op de opbrengst van de andere panelen.

Bovendien wordt elk zonnepaneel afzonderlijk uitgelezen. Als één zonnepaneel minder goed presteert, heeft dit niet direct invloed op de opbrengst van alle zonnepanelen.


Maar optimizers zijn niet altijd nodig

Indien er geen sprake is van meerdere leg-richtingen en/of tijdelijke schaduw, dan is het gebruik van optimizers niet nodig. Wanneer de zon altijd op dezelfde gunstige manier op het dak valt, kiezen we voor een serie schakeling met één omvormer en 1 of 2 MPP trackers. Want in die situaties zijn de optimizers in verhouding te duur.


In het kort

Voor het beste advies houdt StroomVanDeZon richtlijnen aan om te beoordelen of het gebruik van optimizers echt nodig is. Hieronder sommen we nog even voor u op wanneer wij adviseren power optimizers te gebruiken:

  • (Gedeeltelijke) schaduw op één of meerdere panelen, bijvoorbeeld door een pijpje, dakkapel of bomen.
  • Zonnepanelen die in verschillende richtingen gelegd zijn, bijvoorbeeld een oost-west opstelling.
  • Wanneer de instralingshoek van de panelen verschillend is, bijvoorbeeld bij het gebruik van verschillende daken/dakvlakken.