Sportclubs en zonnestroom

Het goedkoopste en het schoonste is de energie die je zelf opwekt!

Wat? Elke club heeft mogelijkheden

 • Besparen en duurzaam opwekken
 • Ondersteuning door EEF
 • Financiering door EEF

Hoe? Stappenplan verduurzaming

 • Informatieavond of webinar (vanwege corona)
 • Energiescan (waar kan bespaard/ geoptimaliseerd worden?)
 • Financiële ondersteuning (hoe kan e.e.a gefinancierd worden?)
 • Inventarisatie daken t.b.v. zonnepanelen en verlichting t.b.v. LED
 • Meerjaren onderhoudsplanning
 • Een scherpe offerte met inzicht in alle kosten en besparingen

Subsidie Sportaccommodaties (BOSA)

Tot 2024 is een budget van 80 miljoen per jaar beschikbaar


De voorwaarden:

 • Het subsidiebedrag moet minimaal €5000 bedragen.
 • De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW.
 • Voor investeringen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid geldt een extra               subsidiepercentage van 10%, dus 30% subsidie in totaal.
 • Alleen maatregelen van de maatregelenlijst komen in aanmerking voor deze bonus.
 • Alleen voor niet-btw plichtige amateursportorganisaties.
 • In principe komen alle rechtsvormen in aanmerking voor deze subsidie, mits ze niet                btw-plichtig zijn. Voorbeelden zijn: verenigingen, stichtingen, coöperaties en BV’s                      zonder winstoogmerk.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en op = op

Ondersteuning Provincie Flevoland

Om de energietransitie een impuls te geven, heeft de provincie Flevoland de Flevolandse Energie Agenda(FEA) en het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) opgericht. Een belangrijk doel van de FEA is om kennis te verspreiden onder relevante doelgroepen. Het EEF heeft recent bij een aantal (sport) verenigingen een energiescan laten uitvoeren. gebleken is dat de clubs zo goed als allemaal dezelfde mogelijkheden hebben.

EEF biedt ook financiering en helpt met het bepalen van de juiste business case voor bijvoorbeeld zonnepanelen. EEF is volstrekt onafhankelijk en door de provincie Flevoland in het leven geroepen om u te helpen met verduurzaming van uw vereniging.

Ga naar https://www.eef-flevoland.nl/ voor meer informatie