Fiscale voordelen en subsidies

Maak je investering in zonnestroom financieel nog aantrekkelijker

Zakelijke klanten kunnen extra profiteren van een aantal regelingen als zij zonnepanelen aanschaffen waardoor de investering nog aantrekkelijker wordt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen groot- en kleinzakelijk gebruik.

Kleinverbruikers hebben een stroomaansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 80 ampere en voor hen geldt dat zij gebruik kunnen maken van de  Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA). Deze twee samen leveren een aftrekpost op van maximaal 73 % van de investering! Daarnaast kan nog gebruik worden gemaakt van de MIA/Vamil (zie onderstaand). Tot slot maken kleinverbruikers gebruik van de salderingsregeling.

Grootverbruikers hebben geen EIA en KIA maar wel MIA/Vamil én kunnen gebruik maken van de SDE+  en in 2020 van de SDE++ subsidie maar niet van de salderingsregeling.


Regeling

Kleinzakelijk (<=3 x 80 A)

Grootzakelijk (> 3 x 80 A)

EIA

> 25 KWp

euro 750/kWp

zowel IB als VPB

2020

45 % aftrek

nee


KIA

zowel IB als VPB, kan gecombineerd met EIA, dus max. ca. 73% aftrek   baar ( 45% +28%)


zie onderstaande tabel

nee


MIA(niet gelijk met EIA)

zowel IB als VPB

minimaal euro 2.500, max 36 % van de investering

zowel IB als VPB

minimaal euro 2.500, max 36 % van de investering

Vamil

zowel IB als VPB

tot 75 % van de investering versneld afschrijven

zowel IB als VPB

tot 75 % van de investering versneld afschrijven

Saldering

ja

nee


SDE+ en SDE++

nee


ja

Belastingvoordeel voor kleinverbruikers

Een kleinverbruiker heeft een stroomaansluiting van maximaal 3 x 80 ampere.

EIA- Energie-investeringsaftrek (niet tegelijk met MIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie (waaronder zonnepanelen inclusief installatie). Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2019 en 2020 is de aftrek 45%. In 2020 is wederom 147 mio beschikbaar voor EIA.

Voorwaarden voor zonnepanelen:

  • piekvermogen > 25 kW (ca. 90 panelen),
  • aansluiting kleiner dan 3 x 80 ampere, maximaal euro 750/kWp

Rekenvoorbeeld:

Je zonnestroomsyteem kost inclusief installatie euro 33.000 ex. BTW voor 140 panelen van 335 Wp.

Het totale nominale vermogen is dan dus 140 x 335= 46.900 Wp = 46,9 kWp.

Je mag maximaal euro 750 per kWp opvoeren. Het rekensommetje wordt dan:

46,9 x euro 750= euro 35.175. Hiervan mag je 45% van je winst aftrekken. In dit geval dus een aftrekpost van 45% x euro 35.175= euro 15.829

meer info over EIA via Belastingdienst


KIA- Kleinschaligheids-investeringsaftrek (mag samen met de EIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Zonnepanelen komen hiervoor in aanmerking.

U mag de KIA combineren met de EIA waardoor het rendement op de investering in zonnepanelen nog verder toeneemt.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2020 hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.  Het gaat om het totaal aan investeringen in 2020, dus ook investeringen die u doet naast de zonnepanelen. Het loont dus om de investeringen in één jaar te doen zodat u gebruik kunt maken van de maximale aftrek. In bijgaande tabel de bedragen voor 2020:


InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
niet meer dan € 2.4000%
€ 2.401 t/m € 58.23828% van het investeringsbedrag
€ 57.239 t/m € 107.848€ 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544€ 16.307 verminderd met 7,56 % van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.5440%


meer info over de KIA via Belastingdienst


MIA- Milieu-investeringsaftrek (niet tegelijk met EIA) en Vamil- Vrije afschrijving milieu-investeringen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

Mia

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Let op: MIA geldt ook voor de vervanging van asbestdaken, gevels en dakgoten.

Vamil

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De Mia en Vamil zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. Iedere jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijst voor 2020 hier bekijken.

Salderen (alleen voor zakelijke kleinverbruikers met een aansluiting <= 3 x 80 ampere)

Subsidies voor zakelijke grootverbruikers (aansluiting> 3 x 80 ampere)

SDE+ en SDE++

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie is specifiek bedoeld om bedrijven te stimuleren om hernieuwbare energie te gaan gebruiken. Het is een exploitatiesubsidie, dit betekent dat je per opgewekte kWh door je zonnepanelen een bedrag ontvangt. De SDE+ en SDE++ (in 2020) loopt 15 jaar.

Er zijn in 2020 twee rondes. In het voorjaar een SDE+ ronde en in het najaar een SDE++ ronde.

Ga naar de SDE+ pagina voor de voorjaarsronde  2020

Lees hier meer over de SDE++ ronde (29-9-2020 tot 22-1-2020)


Subsidie bij asbestsanering én plaatsing zonnepanelen

In juni 2019 is het verbod op asbestdaken per 2025 uitgesteld, lees hier het artikel daarover. Maar..... vroeg of laat moet het asbest toch verwijderd worden. Wellicht is het slim om de asbestverwijdering en plaatsing van zonnepanelen te combineren?

In Flevoland is er een speciale subsidie. Lees hier meer over de subsidie: Van asbest naar duurzaam dak.

zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde