Besparing met zonnepanelen

- Zonuren en Zoninstraling  

- Hellingshoek van het dak

- Ligging ten opzichte van het zuiden

- Systeemverlies

Een belangrijke reden om aan zonnepanelen te beginnen is natuurlijk de besparing op je stroomkosten. Maar natuurlijk wil je voordat je een keuze maakt wel precies weten hoeveel die besparing dan zal zijn.  Natuurlijk rekenen wij dat exact voor in onze offerte zodat je de belangrijke informatie krijgt die jou helpt kiezen. Als je je besparing weet kun je nl. ook je terugverdientijd en het rendement van je investering in zonnepanelen berekenen. Ook dat doen wij uiteraard in onze offerte voor jou, hieronder lees je hoe we jouw besparing zo nauwkeurig mogelijk berekenen.


Zoninstraling

Omdat wij uw zonnestroomsysteem ontwerpen op luchtfoto's kennen wij de exacte locatie en gebruiken daarvoor diverse weerdata om de zoninstraling op die locatie te weten. Zo weten we exact hoeveel zonuren uw woning krijgt. Deze data wordt verzameld door het Joint Research Centre van de Europese Unie. Met deze data kunnen we per locatie precies zien waar de meeste zonuren de afgelopen jaren zijn geweest. Daarnaast zien we ook waar de zonstraling het hoogst is.


Ligging ten opzichte van het zuiden

Het is duidelijk dat je zonnepanelen meer opleveren als ze meer op het zuiden liggen. Hoewel moderne zonnepanelen ook stroom opwekken als de zon niet schijnt is het natuurlijk gunstig als ze zoveel mogelijk in de zon liggen. Maar zelfs als de ligging niet 100% optimaal is zullen zonnepanelen ervoor zorgen dat je meestal flink gaat besparen op je stroomrekening. 


Hellingshoek van het dak

Bij ons, op het noordelijk halfrond, is een hoek van 35 graden waaronder de panelen liggen het gunstigst, maar niet alle daken hebben die hoek hetgeen betekent dat er kleine verliezen zijn als de hoek afwijkt van die 35 graden. In onze berekening worden deze verliezen meegenomen.

zie ook dit artikel over opbrengst

Systeemverlies

In elk elektrisch circuit treden verliezen op, dus ook bij een zonnestroomsysteem. Dit is o.a. afhankelijk van de gebruikte materialen, bekabeling, de lengte van de kabels etc. Deze verliezen worden meegenomen in onze berekening zodat u een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling van de opbrengst en dus te behalen besparing krijgt.


Tot slot

De zoninstraling, het aantal zonneuren, de hellingshoek van het dak, de oriëntatie ten opzichte van het zuiden  en eventuele systeemverliezen beïnvloeden de opbrengst van uw zonnepanelen. Daarom gebruiken wij al deze data om uw (financiële) besparing te berekenen. Op deze manier krijgt u een betrouwbaar beeld van de opbrengsten en besparingen.

Als extra zekerheid hebben wij nog de unieke KWh-garantie.