CO2-uitstoot berekenen met de CO2-factor

- De stroomvoorraad

- Soorten stroom en het aandeel daarvan

- De oorsprong van CO2-factor

Inhoudelijk is de CO2-factor ingewikkeld, maar voor het gebruik maakt deze factor het ons juist makkelijker. Door verschillende experts is een lijst met CO2-emissiefactoren opgesteld. Hierdoor is het mogelijk de CO2-uitstoot te berekenen en cijfers te vergeleken. LET OP: door aanpassingen in de samenstelling van de productie van energie kan deze CO2-factor veranderen.

Maar nu blijft de vraag: Hoe komen de experts aan deze cijfers? Om dit uit te leggen, nemen we u mee op reis door het Nederlandse net.


De stroomvoorraad

Stroom opwekken

In Nederland wordt elektriciteit op de volgende manieren opgewekt:

- Verbranding van fossiele brandstoffen.

- Splitsing van kernmassa.

- Verbranding van biomassa en afval.

- Hernieuwbare energiebronnen: windkracht, waterkracht en zonne-energie.

- Wel meegenomen in de berekening: opwekking en transport van stroombronnen.

- Niet meegenomen in berekening:

- Machines die worden gebruikt voor het gaswinnen.

- Bouw van centrales die gebruikt worden om energie te produceren.

- Middelen die nodig zijn om windmolens, stuwdammen of zonnepanelen te maken.


  Handel in stroom

  Naast Nederlandse opwekking van stroom doet het buitenland ook mee aan de opwekking van stroom. Ons elektriciteitssysteem wisselt stroom uit met België, Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk (Zitzen, M., Afman, M. & Herberigs, M., 2017).


  De soorten stroom en het aandeel ervan

  Nu duidelijk is waar de stroom vandaan komt, kunnen we kijken hoe dit verdeeld wordt over de stroom-soorten in Nederland:

  null


  De oorsprong van de CO2-factor

  De factor wordt berekent door de CO2-uitstoot van de productie en van het transport bij elkaar op te tellen:

  null