Wat is CO2?

- Invloeden van de natuur en de mens

- Versterkt broeikaseffect

- Gevolgen

CO2 van nature

De elementen koolstof en zuurstof maken samen
koolstofdioxide, oftewel CO2.

CO2 zie en ruik je niet, maar is altijd aanwezig in de
atmosfeer. Het gas creëert het broeikaseffect, waardoor wij op
aarde kunnen leven. Zonder de warmte van de broeikasgassen
zou de aarde namelijk -18 graden Celsius zijn.

CO2 door de mens

De mens stoot extra CO2 de atmosfeer in.Dit doen wij door de verbranding van fossiele brandstoffen (aardolie, steenkolen, aardgas). Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komt elektriciteit vrij, dat we voor al onze elektrische apparaten gebruiken.

Gevolg: versterkt broeikaseffect

In de laatste 150 jaar is de hoeveelheid CO2 door de mens extreem toegenomen (World Information Service on Energy, 2018). Samen met de andere broeikasgassen zorgt dit voor een ‘versterkt broeikaseffect’. Ruim de helft van het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2.

Gevolgen

  1. De aarde warmt op
  2. Meer klimaatveranderingen 
  3. Gletsjer- en zee-ijs smelten
  4. De zeespiegel stijgt
  5. Het weer wordt extremer en onregelmatiger
  6. Veranderingen van het ecosysteem